Магнітний фактор у житті риб

Магнітний фактор у житті риб

Магнетизм є глобальною всеосяжною властивістю природи. Ця одна із трьох відомих науці сил, яка існувала вже під час зародження життя на Землі. Як і електрика й гравітація, магнетизм є необхідним елементом існування риб. Вони пристосувалися до життя в умовах як позитивних, так і деяких шкідливих його впливів

Кілька слів про магнетизм, а точніше, про джерела магнітних полів, вплив яких випробовує тваринний мир

Головними джерелами магнітного впливу на тваринний мир нашої планети є сама Земля, Сонце, полючи міжпланетного простору, міжзоряне середовище й окреме планети Сонячної системи, насамперед, Юпітер і в значно меншій мері — Меркурій

Магнітні поля, утворені цими космічними тілами, не є постійними: вони періодично змінюються по величині й напрямку. Сильні зміни — збурювання — магнітних полів називають магнітними бурами. Про магнітні бури, викликані спалахами на Сонце, згадувати не буду, інформації про них предосить. У надрах Землі відбуваються процеси, аналогічні сонячним. Але риби сприймають і поля в тисячі раз слабкіше магнітного поля Землі, утворені найчастіше дрібними живими істотами. Таким чином, риби випробовують вплив як сильних, так і надслабких магнітних полів

Усі ці магнітні поля можна розділити на постійно діючі й тимчасові. З постійних нас можуть цікавити тільки поля, утворені Землею, Сонцем і планетами Сонячної системи

А як конкретно діють на тваринний мир магнітні поля різних джерел, які їхні величини? Магнітні поля характеризуються напруженістю, яка визначається в ерстедах. Так, у магнітних полюсів Землі напруженість рівна 0,7 ерстеда, у короні Сонця — 10 ерстед, у сонячних плямах — кілька тисяч ерстед, а деякі процеси життєдіяльності живих організмів супроводжуються появою магнітних полів напруженістю порядку 10-6 ерстеда й менш.

Але існують космічні тіла, що створюють магнітні напруженості громаднейших значень. Астрономи виявили, що так звані білі карлики мають магнітну напруженість рівної декільком мільйонам ерстед, а рентгенівські пульсари — 5•1012 эрстед.

Некоторые ученые-физики считают, что естественные геомагнитные поля не могут влиять на живые организмы, так как их напряженность и частота колебаний слишком малы (ниже 10 герц). Но биологами уже доказано, что короткопериодические колебания с частотой 0,007 — 7 герц приводят к серьезным нарушениям в организме, особенно если происходят быстрые изменения геомагнитных полей. Появилось мнение, что эти колебания и являются основным фактором воздействия на биосферу.

Как видим, рыбы находятся под воздействием целого спектра магнитных полей разной интенсивности. Вместе с тем, магнитное влияние на рыб происходит не только непосредственно, но и через погодные явления, образование которых невозможно без влияния магнетизма.

Вряд ли сегодня кто-нибудь будет отрицать влияние на рыб магнитного фактора и сомневаться в том, что рыбы «научились» использовать его в своей жизни. Мы хорошо знаем, что рыбы используют «компас» при миграции. Также известно, что магнитные бури отрицательно влияют на поведение и клев рыб, хотя в этом вопросе никто еще, видимо, не сказал решающего слова.

Что знают и говорят ученые о влиянии магнетизма на рыб? В организме живых существ (и рыб в том числе) обнаружены цепочки магнетитовых кристаллов, с помощью которых можно ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли. Сообщалось также, что в боковой линии рыб обнаружены жидкостные образования, содержащие группы специфических ионов, которые также, видимо, могут играть роль компаса.

Пока не ясен механизм влияния электромагнитных полей на живой организм, не решен вопрос и о влиянии магнитных полей на поведение животных. Говорят о возможном влиянии магнитного поля на циркуляцию крови в сердечно-сосудистой системе. При наличии магнитного поля в движущейся крови образуются электрические токи, которые вступая во взаимодействие с магнитным полем, замедляют или ускоряют движение крови. Установлено, что магнитное поле влияет также на многие биохимические процеси в організмі. Виявлені припустимі рівні впливу магнітного поля на живі організми. Риби також реагують на мінливе або постійне магнітне поле, на його зміни й коливання. Вивчена так звана ориентировочно-оптомоторная реакція риб під час міграції

Зясоване, що негативний вплив магнетизму на організм визначається не величиною поля, а частотою його коливань. Сильні магнітні поля можуть впливати на ж
иві організми, а як було сказано вище, короткопериодические коливання магнітного поля із частотою 0,007 – 7 герц приводять до серйозних порушень в організмі, особливо якщо геомагнітні поля міняються швидко.

Установлене, що сильні магнітні збурювання типу магнітних бур пригнічують в організмі вироблення гормону, відповідального за адаптацію, а надниркова залоза підвищують вироблення «гормону стресу».

Під дією магнітних бур нервова система живих організмів здатна як би «розмагнічуватися», у результаті чого вповільнюється реакція, погіршується робота деяких органів почуттів, не виключене, що відбуваються порушення в серцевій ритміці, як це було встановлено в космонавтів

Виявлене цікаве явище: магнітні збурювання можуть впливати на організм у тому випадку, якщо вони відбуваються з одночасним зменшенням інтенсивності космічного випромінювання, що впливає на Землю. Як уважаються, ця властивість можна буде використовувати для пророкування можливості виникнення магнітної бури, часу її настання й тривалість. У перспективі цю закономірність можна було б використовувати при прогнозуванні риболовлі

Одним словом, електромагнітні явища не байдужні рибам, вони є обовязкової складовій їхнього життя

Газета «Рибалка рибалки» №52, 2003 р.

Дата: 08 Июл 2010 | Категории: Полезные советы
«
»

Комменты уже нельзя оставить.

Всё о рыбалке

Лучшее видео: